Москва
E F FF G GG H HH J JJ
70 70GG 70H 70J
75 75G 75H 75HH 75J 75JJ
80 80E 80F 80FF 80G 80GG 80J 80JJ
85 85E 85F 85FF 85G 85GG 85J 85JJ
90 90E 90F 90FF 90GG 90H 90HH 90JJ
95 95F 95FF 95G 95GG 95H
100 100E