Санкт-Петербург
E FF GG JJ
65 65JJ
70 70JJ
75 75E 75FF
80 80E 80GG